O nas

“DEBT LAWYER”  świadczy usługi w zakresie windykacji i obsługi prawnej firm. Najważniejszym zadaniem jest  zagwarantowanie naszym Klientom skutecznej pomocy w zakresie windykacji. Pomagamy Klientom odzyskać długi, łącząc zarówno tradycyjne i nietradycyjne metody windykacji, współpracując ze swoimi partnerami w różnych państwach.

Zasięg działania: Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Szwecja, Finlandia, Bułgaria, Belgia.

Nasz zespół składa się z kompetentnych i doświadczonych prawników, specjalistów w zakresie windykacji a także specjalistów w zakresie prawa podatkowego, które pomogą właściwie ocenić niewypłacalność dłużnika i przyczynę niewypłacalności co przyczyni się do szybkiego odzyskania należności jak na terenie Polski tak i zagranicą.

Windykacja przedsądowa

Windykacja przedsądowa jest  jest to najtańszy i najszybszy sposób odzyskania należności od dłużnika, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Po sprawdzeniu, otrzymanych od Klientów,  dokumentów potwierdzających należność oraz po sprawdzeniu samego dłużnika,  zapewnimy szybką i skuteczną windykację.

Windykacja przedsądowa pozwala Klientom uniknąć kosztów postępowania sądowego (opłaty skarbowej, kosztów zastępstwa procesowego, itd.), a więc w taki sposób nasi Klienci mogą się  zabezpieczyć się przed dalszymi stratami, jeżeli się okaże, że dłużnik jest niewypłacalny.

Po zawarciu z Klientem umowy o windykację należności, my przejmiemy  zarządzanie długiem, sprawdzimy wypłacalność dłużnika, czyli finansowe mośliwości dłużnika  do spłaty długu.

Windykacja należności w Rosji i Niemczech

Jedna z najważniejszych sfer działalności “DEBT LAWYER” - windykacja należności w Rosji i Niemczech, ponieważ te państwa mają zbyt skomplikowany system prawny i kulturalny, a więc  w celu skutecznego odzyskania należności z tych  państw, trzeba posiadać dobrą wiedzę wszystkich specyficznych aspektów prowadzonej windykacji w tych państwach, którą właśnie  nasi spacjaliści posiadają i zapewnią dość szybką i skuteczną windykację.

Nasz zespół  kompetentnych i doświadczonych prawników, specjalistów w zakresie windykacji prowadzonej w  Rosji i Niemczech, to właśnie to czego potrzebują Klienci, ponieważ to gwarancja szybkiej i skutecznej windykacji.

Jaki jest koszt windykacji?

Porady prawne w zakresie windykacji są bezpłatne. Natomiast koszty prowadzonej windykacji są ustalane indywidualnie, zależnie od sytuacji i dokumentów potwierdzających należność.

Pracujemy za opłatę początkową oraz prowizję. Prowizja - wynagrodzenie, które jest ustalane indywidualnie i jest pobierane zależne od rezultatów windykacji czyli prowizja jest wypłacana dopiero po odzyskaniu długu, zależna od sukcesu. Opłata początkowa – opłata za ponoszone koszty administracyjne w procesie prowadzonej windykacji, która zależy od wielkości sumy długu oraz państwa w którym będzie prowadzona windykacja.  

Można nas znaleźć

Kontakt

  • \"DEBT LAWYER\". Warszawa, Polska
  • Numer telefonu: +48716611467
  • Adres e-mail: biuro@debtlawyer.pl